Gyökérkezelés

A gyökérkezelés célja a fertőzött vagy sérült fogbél eltávolítása, a gyökércsatornák áttisztítása, fertőtlenítése, csíramentesítése.

A Konzerváló fogászat:

Konzerváló fogászat célja a valódi fogak minél további megtartása, két nagy területét a fogak tömése, illetve gyökérkezelése adja. Rendelőnk célja, hogy minél tovább megőrizzük a természetes fogakat, és minél később kerüljön sor a panaszt okozó fog eltávolítására.

Gyökérkezelés:

Ha a fog belsejében található fogbél befertőződik, gyökérkezelés a választott terápia a fog megmentésére. A fogbél egy idegeket, ereket tartalmazó üreg, a fog külsejét alkotó zománc utáni rétegben, a dentinben található meg. Az üreget pulpakamrának is hívjuk, azesetben ha a fogszuvasodás olyan mélyre hatol, hogy ezt eléri, a fog panaszossá válik.

Általában a páciensek ebben az időszakban keresik fel a fogorvost. Más esetben is érheti sérülés ezt a területet, például egy traumás fogsérülésnél, mikor a fogból letörik egy darab, és a törésvonal a pulpaüregen keresztül halad. Ez esetben is a gyökérkezelés az egyetlen mód a fog megmentésére.

Gyökérkezelés célja a fertőzött vagy sérült fogbél eltávolítása, a gyökércsatornák áttisztítása, fertőtlenítése, csíramentesítése. Ezt követően a kitisztított területekre speciális gyökértömő anyagot helyezünk, amely gátolja a fertőzés tovább terjedését.

Fontos, hogy a baktériumok terjedését így meggátoljuk, mivel a gyulladás kiterjedhet a fogat körülvevő csont- és ínyszövetre is, és fájdalmas tályogok alakulhatnak ki.

A gyökértömést csak panaszmentes fogakban helyezünk el, ezt követően pedig egy hetet kell várni, hogy végleges fedőtömés készüljön. Vannak esetek, mikor a fog szerkezetében akkora gyengülés állt be a nagymértékű szuvasság miatt, hogy tömés helyett már koronával célszerű beborítani a fogat.

Gyökérkezelés menete:

A kérdéses fog vizsgálatával és diagnosztizálásával (hideg teszt, röntgen kép készítése az adott fogról) kezdjük a kezelést. Ha ténylegesen megállapítottuk a gyökérkezelés szükségességét, érzéstelenítést követően megnyitjuk a fogbelet, és a gyökércsatorna bemeneteket feltérképezzük.

Ezt követi a csatornák hosszának megállapításan, majd feltágítása a diagnózistól függő méretre. A tágítás közben folyamatosan átöblítjük ezeket a részeket fertőtlenítő oldatokkal, ez képezi a kémiai megmunkálás részét.

Alapos tisztítás és feltágítás után a panaszmentes fogban lévő gyökércsatornákat gyökértömő anyaggal letömjük.

A különböző fogaknak, különböző számú gyökércsatornái lehetnek. Frontfogaknál általában 1, kisörlőknél 2, nagyörlőknél 3-4 csatornára lehet számítani. A kezelés 2-3 alkalomból áll, függően a kezelt fogon lévő gyulladás mértékétől.

A kezelés teljes időtartalma alatt érzéstelenítést alkalmazunk, így fájdalomtól és kellemetlenségektől mentes a székben eltöltött idő. Gyökértömést követően egy hét múlva elkészül a végleges tömés vagy a hiány méretétől függően a csapos felépítmény illetve a korona.